Dragon Age: Pocz?tek

Published by gametheorytv on

Dragon Age

Opis

„Dragon Age: Pocz?tek” to kolejna ciekawa produkcja z serii RPG, która ma zadowoli? nawet najwierniejszych fanów tego gatunku. Akcja osadzona jest a? 5 000 lat wstecz, wi?c k?ania si? przed nami niezwykle wyj?tkowy i specyficzny klimat. Czu? wr?cz na szyi powiew oddechu mityczno?ci bohaterów i bli?ej nie okre?lonych zagadek tajemniczego ?wiata. Jak to bywa w RPG-ach, do g?ównym bohaterem mo?e by? osobnik wybrany przez nas z trzech ras. Mo?e by? to zaradny cz?owiek, gburowaty krasnolud lub dumny elf. Wygl?d pocz?tku gry zale?y od tego jak? posta? wybierzemy. Pó?niej akcja i tak wkracza na g?ówny tor i dla ka?dego z naszych bohaterów wygl?da mniej wi?cej tak samo.

Dragon Age zapewnia nam jakie? 50 godzin rozrywki. Podczas eksploracji ró?nego rodzaju lochów i zapomnianych ruin bohaterowi towarzyszy? b?dzie dru?yna, sk?adaj?ca si? nawet z 6 osób. Naturalnie ka?da b?dzie mia?a inne cele, priorytety czy stosunek do tego, co w?a?nie dzieje si? na ekranie. Standardowo pojawi si? opcja prowadzenia romansu, znana z wielu innych RPG.

Ostatni? sk?adow? tej wspania?ej gry jest tryb multiplayer oraz do??czony toolset, pozwalaj?cy na kreowanie w?asnych przygód. Cytat jednego z twórców: “Dragon Age to duchowy i ideowy nast?pca wszystkich naszych dotychczasowych gier” powinien rozwia? wszelkie w?tpliwo?ci co do tej wspania?ej produkcji RPG. Strona techniczna gry przedstawia si? równie dobrze, grafika jest nastawiona na detal, tekstury s? szczegó?owe a obraz zapewnia nam sporo wra?e?.

Gra polecana jak najbardziej fanom RPG-ów oraz tym, którzy wymagaj? od gier czego? wi?cej ni? pustego klikania w klawiatur?.

Cechy gry:

Niesamowity ?wiat gry.

Z?o?one dylematy moralne.

Szczegó?owe tworzenie postaci.

Spektakularne i mro??ce krew w ?y?ach bitwy.

Wymagania systemowe:

System: Windows XP z SP3

Procesor: Intel Core 2 (lub odpowiednik) 1,4 Ghz b?d? szybszy

AMD X2 (lub odpowiednik) 1,8 Ghz b?d? szybszy

RAM: co najmniej 1 GB

Karta graficzna: ATI Radeon X850 128 MB lub szybsza

NVIDIA GeForce 6600 GT 128 MB lub szybsza

DVD ROM (fizyczny)

20 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Categories: Gaming

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *