Blog

Fight Night Round 4

Fight Night Round 4 Opis Fight Night Round 4 jest kolejn? cz??ci? z cyklu bokserskich gier, które wysz?y spod r?k pracowników studia EA Sports. Wcze?niejsze trzy wersje zosta?y docenione przez mi?o?ników walk pi??ciarskich na ca?ym globie ze wzgl?du na to, Read more…

Crysis Warhead

Crysis Warhead Opis Gra przedstawiaj?ca wydarzenia równoleg?e do najbardziej oczekiwanej gry 2007 roku opracowany przez studio Crytek w Budapeszcie. Akcja rozgrywa si? na wyspie znanej graczom z Crysis niszczonej przez obecne tam armie Stanów Zjednoczonych i Korei Pó?nocnej oraz istoty Read more…