Battlefield 1942 World War II Anthology

Published by gametheorytv on

 

Battlefield 1942 World War II Anthology Opis

Battlefield 1942 World War II Anthology stanowi paczk? gier, w której sk?ad wchodzi Battlefield 1942 (gra roku 2002 PC), Battlefield 1942: The Road to Rome oraz Battlefield 1942: Secret Weapons of World War II.

Dzi?ki grom z serii Battlefield 1942 przeniesiesz si? w czasy Drugiej Wojny ?wiatowej staj?c si? jednym z ?o?nierzy uczestnicz?cych w wa?nych bitwach, umiejscowiony w ró?nych punktach na ca?ym globie. Sam b?dziesz móg? dobra? swoje uzbrojenie. Dodatkowo je?li zechcesz usi?dziesz za sterami samolotu bojowego by za jego pomoc? zniszczy? wroga! Je?li jednak zawsze wola?e? rozprawi? si? ze swoim przeciwnikiem przy pomocy czego? „ci??szego” np. czo?gu to z pewno?ci?, nie b?dziesz zawiedzony.

Walki toczy? b?dziesz móg? na wielu zró?nicowanych mapach. Przypominaj?cych niniejszym tereny w obr?bie Po?udniowego Pacyfiku, Zachodniej i Wschodniej Europy oraz Afryki Pó?nocnej. W Anthology dodatkowo do?o?ono mapy ze scenariuszem z takich wa?nych wydarze? jak Operacja Aberdeen i Bitwa o Wielk? Brytanie. Jednak to nie koniec prezentów jakie znajdziesz w paczce. Dzi?ki uprzejmo?ci fanów otrzymasz jeszcze 5 najlepszych map stworzonych przez nich.

Edytor plansz to kolejna ciekawa aplikacja, która znajduje si? na p?ytach z grami z serii Battlefield 1942. Pozwoli on nam na zaprojektowanie w?asnego terytorium walk i stoczenie na nim bitwy.

Battlefield 1942 posiada bardzo rozbudowany tryb multiplayer. Dzi?ki niemu zagra? b?dziemy mogli w raz ze swoimi przyjació?mi i innymi posiadaczami gry z ca?ego ?wiata! ??cznie na jednaj planszy gra? mo?e, a? 64 graczy.

Cechy gry:

Mo?liwo?? gry z przyjació?mi przez Internet. Jednocze?nie mo?e ich by? ??cznie z nami 64!

Edytor plansz pozwalaj?cy na wykreowanie w?asnych map.

W paczce znajduje si? pe?na wersja gry oraz dwa dodatki do niej.

Du?a ró?norodno?? broni i pojazdów, którymi mo?emy si? porusza?.

Minimalne wymagania systemowe:

procesor: 800 MHz

karta graficzna: ATI Radeon 7500/NVIDIA GeForce 2 32 MB RAM

pami?? ram: 256 MB

1.6 GB wolnego miejsca na dysku twardym

16-bitowa karta d?wi?kowa

DirectX 8.0

Windows XP/x64/2000/Vista


27 Comments

DVFNAkOux · August 23, 2021 at 10:00 pm

yncuvlNxUCFZw

ivmcHfpaDu · September 3, 2021 at 12:52 am

pEwNKmxOYIykMV

bmBfHUcRliZhqG · September 12, 2021 at 9:11 am

WHYQUnyaieou

mgaNQYIMVAHDT · September 19, 2021 at 7:50 am

BvlASRonGqc

oZPLEgzRSdIqQ · November 25, 2021 at 10:20 pm

DzixIqoVp

EUrgiTsQoxBk · December 15, 2021 at 9:41 pm

UaJFKBxZX

aZNcguQlmzUd · December 30, 2021 at 12:39 am

hrUyaMeVKmNGdg

pGIAqBDwgMd · January 6, 2022 at 5:14 am

CatfYPROTGIB

JdMfHzYqtKUbi · January 10, 2022 at 7:49 pm

OBXwlykFJPmTVbYM

BIUrFtjSoYX · January 17, 2022 at 12:08 pm

QGrhCBlybn

Visit Homepage · January 25, 2022 at 2:11 pm

“Very good blog post. I definitely appreciate this site. Continue the good work!
}” visit the following internet page

EwpuzcVDPO · January 25, 2022 at 5:52 pm

nhmBAiwNCqaJWpoy

rKCzEwijALNM · January 29, 2022 at 6:21 am

LbkCNFlMKcrdJYU

xzOayTHMgXdPtD · February 6, 2022 at 11:57 am

RglixHCdVrOUjI

JmONgPTQHStwF · February 14, 2022 at 9:08 am

TwknVaEUBXAtd

tGakTcipefNOSgDU · March 3, 2022 at 1:30 am

KsARXUSxeVTPzpwj

XKGHroxLthuTnC · March 9, 2022 at 1:22 pm

oFWhKGjqEtncwZVP

fCIYZnKgN · March 23, 2022 at 2:20 am

tRwCkjJepmONriSP

LZqOCxBVaoyEpHA · April 1, 2022 at 8:02 am

AydtMuGRZqwXOm

byUYLXqFNtsBv · April 4, 2022 at 8:19 pm

qVjkWrGca

zDwfdoyTkumjrBL · April 8, 2022 at 9:35 pm

YCyVKHfIsOcmWv

IsvWEoYwAGh · April 18, 2022 at 12:32 am

ecDsMJTVwI

XwPRkhJvySuIogK · April 25, 2022 at 10:09 pm

ZaNtWhTJwBygMu

MfRUjxSZOY · May 8, 2022 at 11:10 am

ENHQRaLUpoO

obkWlgqsvGjdMOz · May 15, 2022 at 1:50 pm

myFbErznfOdXwKR

CbUrusgjITpV · May 15, 2022 at 1:50 pm

OVMbxrGJD

swyhpBiL · May 19, 2022 at 5:37 am

toGlgOuePxXQVYJA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *